Splošni pogoji

1. Organizator SMS klubov Gogogy
Ta pravila določajo način pošiljanja in prejemanja SMS sporočil za SMS klube Gogogy na kratki številki 6655. Organizator in ponudnik SMS storitev in klubov je Mobile Minded, Meander 252, 6825 MC Arnhem, Holland. Tehnični izvajalec je DIMOCO Direct Mobile Communications GmbH, Liebermannstrasse A01/405, 2345 Brunn am Gebirge, Avstrija.

2. Sodelovanje v SMS klubih Gogogy Uporabnik bo za SMS klube izvedel preko različnih medijev (tiskane edicije, internet, televizija, radio, ...). Pred uporabo storitve mora uporabnik eksplicitno potrditi ta posebna pravila in pogoje za SMS klube Gogogy. S potrditvijo teh posebnih pravil in pogojev uporabnik potrdi tudi krovne pogoje storitev DIMOCO, ki so objavljeni na www.dimoco.at/agb . DIMOCO jamči za tehnično pravilnost delovanja storitev. Pogodba sklenjena na daljavo med ponudnikom oz. organizatorjem in uporabnikom storitve bo shranjena v elektronski obliki na sedežu ponudnika storitve.

3. Aktivnost SMS klubov Gogogy SMS klubi bodo aktivni od 1. 10. 2011 do preklica, uporabniki lahko sodelujejo v klubih SMS od datuma aktivnosti naprej. V primeru ukinitve SMS kluba bodo vsi člani kluba obveščeni z brezplačnim sporočilom SMS.

4. Potek klubov Gogogy Uporabnik lahko včlanitev v klub SMS , tako da vnese svojo mobilno številko, nato označi operaterja pri katerem je naročnik ali uporabnik predplačniškega sistema in potrdi splošne pogoje, ki se nahajajo na spletnem mestu www.gogogy.com ter na katere bo pred zahtevanjem opozorjen. Po pravilnem vnosu ter potrditvi splošnih pogojev bo uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejel brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve. Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti z SMS sporočilom s tekstom DA na številko 6655 . Z odgovorom STOP, ki ga uporabnik pošlje na številko 6655 se včlanitev zaključi in se ponovno potrdijo splošni ter krovni pogoji storitev DIMOCO, ki se nahajajo na www.dimoco.at/agb. Po uspešni registraciji uporabnik prejme povezavo do želene vsebine v obliki brezplačnega SMS sporočila in nato še plačljivo klubsko SMS sporočilo. Z registracijo se uporabnik strinja s temi posebnimi pravili in splosnimi pogoji kot tudi s krovnimi splosnimi pogoji objavljenimi na www.dimoco.at/agb. Z registracijo se uporabnik strinja s temi posebnimi pravili in splosnimi pogoji kot tudi s krovnimi splosnimi pogoji objavljenimi na www.dimoco.org. Uporabnik nato prejme placljiv SMS (2,49 Û). Uporabnik znotraj mobilnega kluba prejme dve sporocili SMS na teden, ki sta placljivi (2,49 Û) in s tem dobi 6 kreditov za mobilne vsebine na portalu www.gogogy.com. Tedensko boste prejemali 2 vsebini, ki staneta vsaka 2,49 EUR (+ stroški uporabe vašega mobilnika). Vsak teden boste prejeli 2 novi vsebini. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz mobilnega kluba tako, da poslje sporocilo SMS z vsebino STOP na kratko stevilko 6655. Po poslanem sporocilo prejme brezplacno obvestilo, da je odjavljen iz mobilnega kluba SMS. Vkljucitev v mobilni klub lahko uporabnik zahteva tudi s poslanim SMS sporocilom in pravilno kljucno besedo na kratko stevilko 6655. Po poslanem sporocilu SMS uporabnik prejme brezplacen SMS z navodili za potrditev registracije, obvestilom o splosnih pogojih, frekvenci SMS sporocil in ceni kot tudi obvestilo, kako se lahko odjavi. Za potrditev registracije odgovori na to sporocilo SMS z vsebino DA (na kratko stevilko 6655). Po pravilno poslanem odgovoru prejme placljiv SMS (2,49 Û), da je vclanjen v klub SMS in naslov portala za mobilne vsebine. Po prejetem potrdilo o registracije prejme placljiv SMS (2,49 Û), ki ga obvesti, da ima na voljo 6 kreditov za mobilne vsebine na portalu www.gogogy.com .

5. Cenik sporočil SMS Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilnega operaterja). Cena posameznega prejetega tedenskega klubskega SMS sporočila je 2,49 EUR (Û).

6. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

7. Splošni pogoji sodelovanja Sodelovanje v storitvi je starostno omejeno na 18 let in lahko zajema vsebine neprimerne za otroke mlajše od 16 let. Uporabniki mlajši od 18 let morajo za uporabo storitev pridobiti dovoljenje staršev oz. skrbnikov ali zakonitih zastopnikov. Osnovni pogoj za sodelovanje je strinjanje s temi posebnimi pravili in pogoji, ter hkratno strinjanje s krovnimi pogoji mobilnih storitev DIMOCO. Ponudnik storitev je Mobile Minded, Meander 252, 6825 MC Arnhem, Holland in je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve, ponudniki komunikacijske poti so mobilni operaterji Mobitel d.d. (za uporabnike omrežja Mobitel), SiMobil d.d. (za uporabnikre omrežja SiMobil) in Tušmobil (za uporabnike omrežja Tušmobil). Za pravilno tehnično izvedbo storitve jamči podjetje DIMOCO Direct Mobile Communications GmbH, Glavni trg 17 B, 2000 Maribor. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti (operaterja), bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev. Krovni splošni pogoji se nahajajo na spletni strani tehničnega izvajalca storitev, podjetja DIMOCO, na naslovu www.dimoco.at/agb. Pravila klubov Gogogy bodo objavljeni na spletnih straneh www.gogogy.com . Storitev SMS je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel, Simobil, Debitel, Tušmobil

8. Reklamacije
DIMOCO reklamacijska služba Telefon: +386 5 6644961 E-pošta: info-si@mobileinfo.cc Delovni čas reševanja reklamacij: Pon. – Pet. 09:00 – 16:00

© 2010 − 2011 All Rights Reserved Gogogy