Polityka prywatności:

Na potrzeby świadczonych przez nas usług zapisujemy dane osobowe klientów, uczestników i osób odwiedzających naszą(-e) stronę(-y) internetową(-e) Mobile Mindedponosi odpowiedzialność za przechowywanie i przetwarzanie tych danych. Proszę uważnie przeczytać naszą Politykę prywatności.
Mobile Minded bardzo angażuje się w ochronę prywatności swoich klientów i osób odwiedzających jej strony internetowe. W związku z tym dane osobowe są przez nas starannie przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane. Mobile Minded w pełni przestrzega wszystkich postanowień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE nr 2016/679) oraz innych przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Mobile Minded ma swoją siedzibę pod adresem Meander 251 6825 MC Arnhem, Holandia jest zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym NL822783010B01.

Dane osobowe

Gdy odwiedzają Państwo naszą(-e) stronę(-y) internetową(-e), rejestrują się Państwo celem wzięcia udziału w jednej z naszych kampanii promocyjnych, korzystania z naszej usługi (mobilnej) lub subskrybowania naszego newslettera bądź też jeżeli korzystają Państwo już z naszych usług, rejestrujemy Państwa dane osobowe wyłącznie po wyrażeniu na to przez Państwa konkretnej i świadomej zgody poprzez potwierdzenie jej przez Państwa w wyraźny i jednoznaczny sposób.
Dane osobowe, jakie przechowujemy i przetwarzamy, to:
- dane dotyczące rejestracji i wyrejestrowania;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- informacje o Państwa urządzeniu;
- adresy IP i znaczniki czasu;
- adresy stron odwiedzanych przed wejściem na naszą stronę (tak zwane URL stron
przekierowujących);
- informacje dobrowolnie podane przez Państwa na naszej stronie.
Wykorzystujemy te dane do następujących celów: - ulepszanie świadczonych przez nas usług;
- realizacja ewentualnego udziału w konkursach, promocjach i innych akcjach;
- dostarczanie Państwu informacji na temat nowych produktów i usług;
- dostarczanie informacji osobom trzecim celem umożliwienia im przekazywania Państwu ofert oraz informacji dodatkowych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyrazili Państwo zgody na tego rodzaju komunikację.
Państwa dane osobowe (dane do kontaktu) mogą być przekazywane firmom należącym do tej samej grupy co Mobile Minded, jak również jej sponsorom i partnerom biznesowym. Strony te mogą także przesyłać Państwu informacje na temat zniżek grupowych i innych ofert. Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak chcą Państwo, byśmy dostarczali Państwu informacje na temat nowych produktów i usług.

Państwa adres e-mail

Państwa adres e-mail może być wykorzystywany do (lepszego) informowania Państwa o różnych rodzajach ofert, cenach, możliwościach zaoszczędzenia i zniżkach grupowych. Państwa adres e-mail może być czasami wykorzystywany również do informowania Państwa o różnego rodzaju kampaniach i ofertach innych firm. Takie kampanie zostają uprzednio starannie wyselekcjonowane.

Numer Państwa telefonu komórkowego

Numer Państwa telefonu (komórkowego) może być wykorzystywany do uruchamiania i oferowania Państwu określonych usług oraz do zawierania i realizowania umów. Jeżeli zaznaczyli Państwo, iż są Państwo tym zainteresowani, możemy także wykorzystywać Państwa numer telefonu komórkowego do komunikacji z Państwem oraz do informowania Państwa o (nowych) produktach i usługach.

Sesje przeglądarki i adres IP

Wykorzystujemy adres IP Państwa komputera. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do Państwa komputera podczas korzystania przez Państwa z Internetu, np. z jednej z naszych witryn lub stron docelowych. Adres IP Państwa komputera może posłużyć do sprawdzenia, w jaki sposób korzystano z naszej strony internetowej oraz do sporządzania analiz i raportów zawierających informacje nieumożliwiające identyfikacji.

Pliki cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Są one także zapisywane za pośrednictwem stron trzecich, którym to umożliwiamy. Zapisujemy także funkcjonalne pliki cookie pozwalające, by strona internetowa działała w sposób prawidłowy. Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów:
- był dopasowywać naszą korespondencję do zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę;
- by generować ogólne statystyki i uzyskiwać wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej i innych kanałów komunikacji przez osoby odwiedzające;
- by optymalizować nasze usługi dla osób odwiedzających w ramach naszej grupy.

Polityka w zakresie przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to nam potrzebne do realizacji naszych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub by spełniać wymogi prawne.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia oraz możliwość przenoszenia danych

Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do sprawdzenia/zweryfikowania Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy. Jeżeli informacje te okazałyby się nieprawidłowe, mogą Państwo pomóc nam je skorygować. Mają Państwo także prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych lub też o udostępnienie ich Państwu na nośniku danych. Tego rodzaju prośby są zawsze honorowane. Mogą Państwo wyegzekwować powyższe prawo, wysyłając wiadomość na adres e-mail do kontaktu podany na stronie internetowej, dołączając skan swojego paszportu oraz ostatniego rachunku za usługi komunalne, na którym widnieje Państwa nazwisko i adres. Wszystkie przekazane dokumenty zostaną zniszczone po zrealizowaniu Państwa prośby. Aby zawnioskować o kopię danych, proszę przesłać wiadomość na adres dpo@mobileminded.nl

Rezygnacja

Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać informacji/wiadomości z adresu reklamacje@mobiltek.pl, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, klikając odnośnik znajdujący się w wiadomości, jaką otrzymują Państwo na swój telefon komórkowy i/lub klikając odnośnik w e-mailu, który Państwo otrzymali. Na skutek tego przestaną Państwo otrzymywać informacje, które mogłyby Państwa interesować.
Mogą Państwo po prostu zablokować wykorzystywanie przez nas i przekazywanie Państwa danych osobowych naszym spółkom siostrzanym, sponsorom i partnerom przez firmę Mobile Minded, przesyłając w tym celu wiadomość na adres dpo@mobileminded.nl

Bezpieczeństwo

W oparciu o charakter naszych usług i zaufanie, jakie użytkownicy muszą żywić wobec firmy Mobile Minded, podejmujemy wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne, by zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE nr 2016/679).

Odnośniki do innych stron internetowych

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za czynności z zakresu zarządzania danymi wykonywane przez te firmy.

Organ ds. ochrony danych

Oczywiście chętnie pomożemy Państwu, jeżeli będą Państwo mieli skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych daje Państwu także prawo do złożenia skargi do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo skontaktować z Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji naszej Polityki prywatności. W razie pytań proszę kontaktować się z nami przy pomocy adresu reklamacje@mobiltek.pl & Meander 251 6825 MC Arnhem, Holandia. Odpowiemy Państwu celem omówienia wszelkich wątpliwości w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Państwa wiadomości e-mail, telefonu lub korespondencji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Przywiązujemy wagę do treści zamieszczonych na tej stronie i zajmujemy się nimi ze starannością. Nie możemy jednakże zagwarantować, iż informacje na niej zawarte są w 100% poprawne. Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zaktualizowana 22 maja 2018 r.
© 2010 - All Rights Reserved momoxxio