Terms and Conditions

Ansvarsbegrensning
Kostnadene er 30 kroner per sms. 4 sms per uke, 120 kroner per uke + (30kr registrer deg gebyr) inntil avregistrering. Brukere må være 18 år eldere eller kun med tillatelse fra den som betaler regningen. Gogogy opererer ifølge norske CPA-retningslinjer for SMS-tjenester og Forbrukerombudets retningslinjer. Gogogy tilbyr originale, unike tjenester med topp standard. Kunder vil motta Gogogy til 30 kr, 8 ganger i uken (30kr registrer deg gebyr). Slutten av kampanjeperioden kl. 23:59 31 July 2012. Gogogy er ikke tilknyttet til eller sponset/støttet av noen av de opplistede produktene eller forhandlerne. Varemerker, tjenestemerker, logoer (inkludert blant annet de enkelte navnene på produkter og forhandlere) er de respektive eieres eiendom. Abonnementet fornyes automatisk. Max 5000 kr/mnd. standard/andre tekstmeldingskostnader kommer i tillegg. Løpende abonnement. Du kan stoppe denne abonnementstjenesten når som helst ved å sende STOPP til kortkode 2098. Email: support.no@echovox.com Provider: Mobile Minded BV, Meander 252, 6825 MC Arnhem, The Netherlands. Hjelpelinje: 21018969.

1. General og definisjoner
Disse vilkårene gjelder for din bruk av Gogogy tjenesten. Disse vilkårene bør leses i tillegg til, og kommer i tillegg til de spesifikke regler, spilleregler og all annen informasjon og bestemmelser som vises på, eller i tilknytning til noen av Gogogy tjenester. Du godtar disse vilkårene når du entrer noen av Gogogy Spill. Dersom du ikke er enig med noen av disse vilkårene, bør du ikke spille Gogogy spill eller bruke tjenesten. Disse vilkårene kan bli endret eller variert når som helst, uten varsel til deg, for å overholde juridiske eller forskriftsmessige krav, eller for å oppfylle våre skiftende forretningskrav. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på hjemmesiden. Det er ditt ansvar å sørge for at du leser disse vilkårene jevnlig for å gjøre deg kjent med eventuelle endringer. Vi har ikke separate filer for arkivering av de individuelle avtaler inngått av brukerne når de registrerer seg for tjenesten. Vi anbefaler at du skriver ut, eller lagrer en kopi av vilkårene for fremtidig referanse. For en papirkopi av disse vilkårene, kan du sende en e-post til support.no@echovox.com eller ringe vår Helpdesk: 21018969

2. Om oss

Gogogy leverandøren: Gogogy fra Mobile Minded, et selskap med begrenset forpliktelse; Alle Gogogy Games leveres, fremmes og forvaltes av Gogogy fra Mobile Minded, et selskap med begrenset forpliktelse, for drift av internett trivia konkurranser. I denne avtalen er "vi" og "oss" referanser til leverandøren. Hvis du trenger hjelp, har spørsmål eller klager i forhold til tjenesten, kan du gå til Hjelp siden eller kontakte vår kundeservice via e-post på support.no@echovox.com.

3. Kvalifikasjon
Muligheten for å bruke tjenesten og innholdet er gitt til hver eier av en mobil enhet som er forbundet til en skikkelig avtale med en mobil operatør, og / eller til en lovlig eier og bruker av en mobil telefon enhet, med fullt samtykke fra eieren av enheten, som ikke har forbud mot å motta tjenesten og innholdet (heretter: den "autoriserte kontoinnehaveren"), og så lenge den autoriserte kontoinnehaveren er bosatt i Norway er 18 år eller over, med mindre annet er spesifisert. Ansatte og familiemedlemmer av leverandøren og deres nærmeste familie, (inkludert eventuelle live-in partnere), og / eller byråer knyttet til tjenesten, inkludert premieleverandører, der det er aktuelt, er ikke kvalifisert for å delta. Alle slike transaksjoner vil være ugyldig og i brudd med denne avtalen. Leverandøren forbeholder seg retten til å be om bevis av alder, bosted og identitetsbevis til enhver tid, og kan bruke alle metoder tilgjengelig for å gjennomføre sjekker av alle opplysningene. Vi kan kansellere din konto og utestenge deg fra å bruke Tjenesten dersom bevis på alder ikke er lagt fram, eller dersom leverandøren mistenker at du er mindreårige, eller ellers ikke kvalifisert. Vi kan bruke enhver lovlig og fornuftig kanal og metode tilgjengelig for oss, og gjennomføre sjekk av alle opplysninger som er lagt fram for oss.

4. Abonnement Tjeneste
Gogogy er en spørrekonkurranse i form av en Abonnementstjeneste. Tjenesten og innholdet leveres av leverandøren via SMS og Webside, sammen med alle nye fasiliteter som utgjør enhver ekspansjon, utvidelse eller forbedring av tjenestene, inkludert eventuell utvidelse av nye funksjoner tilføyd av mobiloperatør (heretter henholdsvis; "innhold" og "tjenesten"); Hvert spill blir anerkjent av systemet som en konkurranse. En konkurranse starter hver 1 måned og varer i 1 måneder. Hver konkurranse har en unik "Grand prize" som blir tildelt brukeren som har besvart det høyest antallet riktige svar innenfor konkurranseperioden. Brukeren abonnerer på tjenesten ved å legge inn sine mobile telefonnumre på en nettside som fremmer et bestemt spill eller premie. Brukeren vil enten bli bedt om å bekrefte sitt abonnement ved å sende en tekstmelding til riktig nummer, eller en melding blir sendt til det telefonnummeret med en PIN-kode som skal legges inn i det angitte tekstfeltet på fanen for å bekrefte abonnementet. Brukeren vil bli belastet i henhold til kostnader som er nevnt i annonsene for bestemte tjenester som er beskrevet på websiden. Kostnadene er 30 kroner per spørsmål. 4 spørsmål per uke, 120 kroner per uke (30kr registrer deg gebyr) inntil avregistrering. Dette er en Abonnement tjeneste: du vil få opp til 3 spørsmål per uke. Brukeren belastes for tjenesten via hans mobiloperatør konto i forhold til den relevante mobile enheten. For å unngå enhver tvil, blir eventuelle kostnader i forbindelse med tjenesten, belastet selv om brukeren ikke har mottatt spørsmålet fra Trivia Game som følge av manglende dekning til mobile enheter og / eller av andre grunner mislykket i å fullføre leveringen av spørsmål til brukeren. Når brukeren har logget inn på tjenestene via SMS, vil leverandøren sende en melding der følgende informasjon blir gitt: - Kostnad på tjenestene; - En forklaring på hvordan du kansellerer tjenestene; - informasjon om helpdesk og - nettstedet hvor du kan finne informasjon om tjenestene. Når du har brukt tjenester via SMS, godtar disse vilkårene. Når en bruker legger inn PIN som er sendt til ham fra 2098 i tekstfeltet på den korresponderende nettsiden, og godtar disse vilkårene, har brukeren fullført registreringsprosessen og godtatt vilkårene oppgitt på dette nettstedet. Bortsett fra forpliktelser slik som beskrevet i disse vilkårene, og andre gjeldende avtaler og reguleringer, har brukeren ingen forpliktelser, som for eksempel å anskaffe seg varer. Kostnadene nevnt over, kommer i tillegg til kostnader for SMS- tjenester som belastes av brukernes mobiloperatør. Eventuelle skatter, hvis aktuelt, vil belastes vinneren av premien.

5. Gevinster
Gevinster for et bestemt spill blir angitt på nettstedet. Prosessen for å avgjøre hvem vinneren av gevinsten er, angis i disse vilkårene: Vinneren av hver konkurranse blir bevilget "Grand prize". Vinneren vil være individet som svarer på det høyeste antallet riktige svar i spille perioden og mer enn 50% (Femti prosent) av den totale spørsmål i spillet perioden (heretter: "Vinneren"). Hvis det er mer enn en vinner, vil individet som har svart raskest på spørsmålene og mer enn 50% (Femti prosent) av den totale spørsmål i spillet perioden (på et kalkulasjons grunnlag) vinne "Grand prize". Premier blir levert innenfor 60 virkedager dagen etter den bestemte Premien er vunnet. Premiene kan ikke veksles i penger. Tildelingen av premier til vinneren er endelig og ikke tema for korrespondanse. Penge premier eller andre betalinger blir gjennomført som pengeoverføringen. For å kunne levere Premier, overføre pengepremier eller foreta andre utbetalinger, krever det at du oppgir adresse og bankdetaljer til leverandøren. Brukeren må nøye undersøke nøyaktigheten av bankdetaljene han oppgir til Leverandøren, og han er ene ansvarlig nøyaktigheten og for eventuelle skader som følge av feil deri. Gevinster kan ikke overføres, erstattes, byttes eller innløses i andre premier på din anmodning. Men, leverandøren forbeholder seg retten til å tilby et alternativ av samme verdi liknende til gevinsten. Leverandøren kan nekte å fremlegge gevinsten, eller be om å få gevinsten returnert, i tilfelle av brudd på denne avtalen, bedrageri eller uærlighet, samt, men ikke begrenset til, bruk av teknologi for å gjøre det mulig å unngå eventuelle adgangsgebyr eller andre kostnader ved bruk av Tjenesten. Kostnadene er 30 kroner per spørsmål. 4 spørsmål per uke, 120 kroner per uke inntil avregistrering. Du vil motta 4 SMS / uke, til du sender Stop til 2098. Når brukeren skriver inn den mottatte pin-koden eller svarer oss med en SMS, vil han/hun være påmeldt på Gogogy abonnementstjeneste. Ved å gjøre det, har brukeren en mulighet til å vinne The Grand Prize. Premien vil sendes ut av Gogogy innen 60 dager etter seier. Ved å skrive inn PIN-koden i tekstfeltet over eller ved å svare med en SMS for å bekrefte påmelding gjennom vår nettside, samtykker brukeren i å abonnere. Ved å melde seg på og/eller bruke tjenesten, bekrefter brukeren at han/hun har lest betingelser og vilkår, at han/hun er bor i Norway, og at han/hun er over 18 år, og er autorisert kontohaver eller at han/hun har kontohavers samtykke. Gogogy Games består av opptil 8 spørsmål i uken. Gogogy er et produkt fra Mobile Minded Kundeservice: 21018969

6. Dine Representasjoner og virksomheter
Tatt i betraktning de rettigheter som blir bevilget deg til bruk av tjenesten, representerer, garanterer, og godtar du at: Du er den autoriserte kontoinnehaveren av mobil enheten, som lovlig er i din besittelse, som fastsatt i disse vilkårene. Du er bosatt i Norway alder 18 år eller over. Forpliktelsen hviler utelukkende hos brukeren, før bruk av tjenesten og innholdet, for å undersøke kompatibiliteten til mobil enheten i hans besittelse, med de ovennevnte typer tjenester og innhold. Det er herved avklart at vi ikke skal være ansvarlig for eventuelle feil i sending av tjenesten og innholdet, i tilfelle slikt kompatibilitets problem, og brukeren skal ikke ha noe krav i saken. Bruk av tjenestene gjøres på egen risiko. Du skal overholde alle nasjonale og internasjonale gjeldende lovverk. Dessuten skal du overholde instruksjoner som er gitt av Leverandøren eller mobiloperatør.

7. Vilkår og oppsigelse
Tjenesten starter umiddelbart etter at Leverandøren har mottatt en melding eller en PIN- kode fra deg, som gjelder for tjenester, og varer til du ber om å stoppe levering av tjenestene, ved å sende en kansellerings melding eller en e-post der du ber om kansellering, eller ved å kontakte helpdesk. Tjenestene blir kansellert innen 24 timer på virkedager, ellers på mandager etter helg, eller første virkedag etter at en nasjonal helligdag. Du kan til enhver tid si opp abonnementet via e-post, på support.no@echovox.com, ved å kontakte helpdesk , via utmeldingsskjema på nettstedet eller ganske enkelt ved å sende Stop til 2098.

8. Personvernerklæring
Vi respekterer brukernes personvern. Vi ser til at den personlige informasjonen alltid håndtert med forsiktighet. Innsamlet data vil være kontrollert av leverandøren forhold til Data Beskyttelses lover av1998. Data kan bli brakt videre i konfidensialitet til Phone pay Plus, OFCOM, BACC, ITC på deres anmodning.

9. åndsverk, opphavsrett og varemerker
Du kan bruke tjenesten til personlig, ikke-kommersiell bruk. Vilkårene til Gogogy og andre varemerker, tjeneste typer og / eller varemerkenavnene brukt av leverandøren fra tid til annen, ("varemerker") er de varemerker, tjeneste typer og / eller varemerkenavn til leverandøren, eller en av gruppens selskaper eller dets lisensgivere og entitet, forbeholder seg alle rettigheter til slike varemerker. I tillegg, annet innhold på Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, spill, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst tilhører leverandøren, eller en av gruppens selskaper, og / eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og / eller andre immaterielle rettigheter. Du godtar herved at ved å bruke tjenesten, har du ingen rettigheter til varemerker eller Tjenestens innhold, annet enn det som er spesifisert i denne avtalen. I det henseende må du under ingen omstendigheter kopiere tjenestens innhold, (samt uten begrensning, trivia spørsmål, svar, eller spill), eller bruke data minere, roboter, skjermskraping eller lignende data innsamling og utvinnings verktøy på Tjenesten.

10. Databeskyttelse
Informasjon og data som blir gitt til deg når du registrerer deg, vil bli oppbevart og brukt av leverandøren for å administrere og forvalte tjenesten i overensstemmelse med våre retningslinjer. Din personlige informasjon og data kan også videresendes uten at du blir varslet, og uten ditt samtykke til relevante etater, politiet eller andre myndigheter i forbindelse med etterforskning av eventuelle klager, eller ved mistanke om ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss retten til å videresende dine personlige opplysninger og data for å beskytte våre rettigheter, og / eller personer som opptrer på vegne av oss, og / eller en tredjepart, og for å håndheve vilkårene i denne avtalen. I tillegg kan dine personlige data kan også videresendes uten varsel, og uten ditt samtykke til relevante mobiloperatører. I tillegg kan din personlige informasjon og data også brukes til det formål å gjennomføre markedsundersøkelser, eller å tilrettelegge vurderinger, utvikling og forbedringer av relevante tjenester.

11 Trivia Spørsmål Nøyaktighet
Leverandøren gjør alle forsøk på å bekrefte og sikre nøyaktigheten og integriteten til spørsmål og svar gitt på tjenesten. Vi kan imidlertid ikke garantere at trivia innhold som leveres på Tjenesten er fri for feil og unøyaktigheter, og brukeren skal ikke ha noen krav eller rett til å anke i saken.

12. INGEN GARANTI
TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER", uten representasjon og / eller forpliktelser fra leverandøren, i forhold til kompatibilitets behov og formål for hver bruker. Leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på av / for leverandøren, eller noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller erstatningsansvar og / eller garantier for PRESENTASJON, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTåTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTåTTE GARANTIER OG VILKåR FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMåL, fullstendighet eller nøyaktighet AV TJENESTEN. HELE risikoen TIL BRUK, kvalitet og ytelse AV TJENESTEN ligger hos deg. Leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for leverandøren, eller noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar, erstatningsansvar, og / eller garantier for AT TJENESTEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV, VæRE UAVBRUTTE, AKTUELLE, SIKRE ELLER FEILFRIE, at feil vil bli rettet, ELLER AT PROGRAMVAREN eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fritt for virus og feil, eller representerer den fulle funksjonalitet, nøyaktighet og pålitelighet AV MATERIALET, RESULTATENE ELLER NøYAKTIGHETEN AV INFORMASJON SKAFFET VIA TJENESTEN. Leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for leverandøren, eller noe annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar, og / eller ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser forårsaket av internettleverandør eller annen tredjepart du har for å oppnå adgang til serveren som er vert for nettstedet .

13. Ansvarsbegrensning
Ingenting i denne avtalen begrenser dine lovfestede rettigheter som forbruker. For mer informasjon om dine lovbestemte rettigheter, bør du kontakte ditt lokale forbruker kontor eller Citizen's Advice Bureau. Du aksepterer at du står fritt til å velge om du vil bruke tjenesten, og at du gjør det på eget valg, diskresjon og risiko. Vi vil ikke kompensere deg for tap eller skade du kan bli påført i forbindelse med tjenesten, med mindre vi i vesentlig grad vi mislykkes i å gjennomføre noen av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen, eller bryter noen forpliktelser som er pålagt oss av loven. Ettersom denne tjenesten kun er for ditt eget private, ikke-kommersielle bruk, skal vårt ansvar ikke i under noen omstendigheter inkludere tap knyttet til en virksomhet av deg, som tapt fortjeneste eller driftsavbrudd. Brukeren godtar herved uttrykkelig at uansett om ansvaret, og / eller forpliktelse pålagt leverandøren, dets direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som handler på vegne av / eller for leverandøren, eller noe annen kilde knyttet til forsyningen av tjenesten og innholdet, med hensyn til Tjenesten og / eller innholdet på nettstedet, så skal den eneste, fullstendige og endelige rettigheten til brukeren være begrenset til et identisk eller en lignende versjon av tjenesten og /eller innhold som det som er gjenstand for kravet og/eller en pengerefundering av kostnaden og ingenting utover det. Du er klar over at vi ble enige om å inngå en kontrakt med deg på grunnlag av denne begrensningen av ansvar, og det som følger, avhengig av dette. Vi skal gjennomføre rimelige tiltak for å sikre all informasjon du sender eller lagrer gjennom tjenesten, for å hindre uautorisert tilgang fra tredjeparter. Du anerkjenner imidlertid at vi ikke er i stand til å utøve kontroll over sikkerheten av informasjon som passerer over tredjeparts nettverk, og leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av, og / eller for leverandøren, og alle andre kilder knyttet til levering av tjenesten og innholdet, ikke bærer ansvar, og / eller forpliktelse for noen form for uautorisert adgang til informasjon som passerer over nettverket eller via Tjenesten, og for eventuelle skader eller tap av, eller skade på data, informasjon eller materiale, eller virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom. Lagre som angitt ovenfor, leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for leverandøren, eller noe annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, skal ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjepart ved kontraktsbrudd, urettmessige handlinger, uaktsomhet, eller på annen måte, for noen indirekte eller tilfeldige tap eller skader som måtte oppstå som følge av, eller som på noen måte er knyttet til din eller tredjeparts bruk av tjenesten, inkludert uten begrensning, skader for tap av forretninger, tap av fortjeneste (inkludert tap av eller manglende evne til å motta forventet gevinst), driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap eller følgeskader (selv om vi er blitt underrettet av deg om muligheten for slike tap eller skader ). Vi er ikke ansvarlig for innholdet i tilknyttede nettsteder. Ingenting i denne avtalen vil kunne utelate ansvar av leverandøren for svindel, død eller personskade som skyldes leverandørens uaktsomhet, eller for andre ansvar som kanskje ikke ved lov ekskluderes. Du godtar at i tilfeller hvor tjenesten ikke fungerer riktig på grunn av, men ikke begrenset til, eventuelle forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, tap eller skade på data eller kommunikasjon eller linje svikt, enhver persons misbruk av Tjenesten og dens innhold, eller eventuelle feil eller unnlatelse i tjenestens innhold, eller andre faktorer utenfor vår kontroll: leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av og / eller for leverandøren, eller noen annen kilde koblet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller forpliktelser for noe tap, inkludert tap av gevinster, som kan oppstå; og hvis slike feil resulterer i en økning i gevinst eller betalinger til deg, vil du ikke være berettiget til gevinsten vunnet på bakgrunn av slik økning. Du skal umiddelbart underrette leverandøren om feilen, og tilbakebetale eventuelle gevinster kreditert din konto ved en feil fra leverandøren (som anvist av leverandøren), ellers kan leverandøren etter eget skjønn trekke et beløp som tilsvarer de gevinster fra din konto eller trekke fra beløp du har til gode hos leverandøren. Unntatt for fremming av Gogogy tjenester på dette nettstedet, blir disse tjenestene også markedsført på andre nettsteder. Slike tilbud på andre nettsteder administreres av og er under ansvar av tredjeparter. Gogogy kan ikke kontrollere slike kampanjer, i den grad loven tillater det, utelukkes alt ansvar for skade som skyldes, eller på annen måte er koblet til en slik markedsføring av tredjeparter. Brukeren forplikter seg til å kompensere og / eller erstatte leverandøren, dets direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som handler på vegne av og / eller for leverandøren, og andre kilder knyttet til levering av tjenesten og innholdet, umiddelbart etter første forespørsel, for skade og / eller tap, og / eller bekostning, og / eller betaling av enhver art eller karakter, inkludert advokathonorarer og domstols kostnader som følge av mislighold av brukeren etter bestemmelsene i avtalen, og / eller bestemmelsene i loven, samt for eventuelle stridighet, og / eller forespørsel, og / eller krav som er reist mot oss av en tredjepart, for brudd av brukeren på bestemmelsene i avtalen, og / eller bestemmelsene i loven. For å unngå tvil, hviler ansvaret hos brukeren ved tilfeller som; forekomst av noen av de situasjonene spesifisert ovenfor, inkludert direkte, indirekte, tilfeldige, vilkårlige og / eller spesielle skader, herunder skade på omdømme, skade på goodwill, tap av inntekter, tap av data og tap av fortjeneste. Skadeserstatningen skal ikke avvike fra leverandørens rettsmidler i henhold til loven.

14. Generelt
Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenesten, eller deler av tjenesten, når som helst, uten varsel, og vi vil ikke være erstatningspliktige overfor deg som et resultat av slike tiltak. Hvis noen del av denne avtalen skal anses ulovlig, ugyldig eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal bestemmelsen anses å være separat fra resten av denne avtalen, og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen. I slike tilfeller, anses den delen som ugyldig eller ugjennomførlig, og skal tolkes på en måte som samsvarer med gjeldende lov, og så langt der er mulig, den opprinnelige hensikten med partene. Ingen fritakelse av oss på noen av betingelsene i denne avtalen, skal oppfattes som fritakelse av pågående eller etterfølgende brudd på noen av vilkårene i denne avtalen. Med mindre annet er uttrykkelig fastslått, skal intet i denne avtalen skape eller gi noen rettigheter eller andre fordeler, til tredjeparter. Bare du eller vi har rett til å håndheve en bestemmelse i henhold til avtalen. Ingenting i denne avtalen skal oppfattes slik som at man skaper byrå-, partnersamarbeid, fond arrangement, fiduciary forhold, eller annen form for samarbeid mellom deg og oss. Denne avtalen inneholder hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med tjenesten, og erstatter enhver tidligere avtale mellom deg og oss. Du bekrefter at når du godtar avtalen, har du ikke vært avhengig av noen representasjon annet enn det som uttrykkelig er representert i denne avtalen. Vi forbeholder oss retten til å overføre, tildele, viderelisensiere, eller pantsette denne avtalen, helt eller delvis, til en hvilken som helst person uten varsel, og du blir ansett for å samtykke til slike oppdrag. Du kan ikke overføre, tildele, viderelisensiere eller på noen måte forplikte andre, noen av dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen. Ingenting i denne avtalen skal oppfattes slik at det gir deg noen sikkerhetsrettigheter overhodet, over leverandørens eiendeler, samt for å unngå tvil i forhold til eventuelle utestående på din konto. Eventuelle fritak og / eller mangel på ansvar gitt til leverandøren i henhold til bestemmelsene i avtalen, er også gitt til styremedlemmer, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for leverandøren, eller noen annen kilde knyttet til tilførselen av tjenesten og innholdet, som de skal være fra tid til annen. Rettigheter som ikke uttrykkelig er bevilget deg i avtalen, er reservert for leverandøren. Ingenting i disse vilkårene skal påvirke dine lovbestemte rettigheter. Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert den 12.7.2010

15. Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse vilkårene er bare tilgjengelig på Norwgien og denne avtalen skal reguleres av, og oppfattes i overensstemmelse med lovene i Norge. Bestemmelsene i denne delen er ikke ment å hindre selskapet, etter eget skjønn, å gå til rettslige tiltak mot bruker utenfor Norge. Du er ugjenkallelig underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge i forhold til eventuelle tvister under denne avtalen, om bruken av tjenesten og innholdet ble gjort i Storbritannia eller ikke. Provider: Mobile Minded BV, Meander 252, 6825 MC Arnhem, The Netherlands. Hjelpelinje: 21018969
© 2010 - All Rights Reserved Gogogy