Käyttöehdot

Vastuuvapauslauseke

GOGOGY on tilattava palvelu, joka maksaa 15 euroa viikossa, kunnes lähetät tekstiviestin STOP numeroon 17151. Saat joka viikko 8 lataukseen oikeuttavaa arvopistettä, jotka voit käyttää sisältöportaalissamme http://m.fi.gogogy.com/ . Kirjautumalla ja/tai käyttämällä palvelua asiakas ilmoittaa ja vahvistaa, että hän on lukenut käyttöehdot, asuu vakituisesti Suomessa, on vähintään 18-vuotias ja asiakastilin luvallinen käyttäjä tai saaneensa tilin haltijan luvan. Tilaajat kilpailevat kuukausittaisesta palkinnosta. Jos tarvitset apua, lähetä tekstiviesti HELP numeroon 17151. Yhteystietomme: 010 309 3581 (ilmaisnumero) tai sähköpostitse: info-fi@mobileinfo.cc. Lisätietoja käyttöehdoista on Internet-sivustolla www.gogogy.com.

1 Soveltamisala

1.1 Seuraavassa esitetyt yleiset käyttöehdot (”käyttöehdot”) koskevat ja ovat osa kaikkia Gogogyn (verkossa) tarjoamia (digitaalisia) palveluja ja tapahtumia, jotka matkapuhelinoperaattori (”operaattori”) välittää loppukäyttäjän tilaaman matkapuhelinliittymän (”matkapuhelinliittymä”) tai prepaid-liittymän kautta riippumatta siitä, onko palveluja kuvattu tarkemmin näissä käyttöehdoissa vai ei. Gogogyn (verkossa) tarjoamiin (digitaalisiin) palveluihin voivat kuulua (luettelo ei ole rajoittava) kilpailut, tekstiviestit, ääni- ja tai kuvatiedostot ja/tai vastaavat palvelut (”Gogogy-palvelut”), joita tarjotaan operaattorin verkon kautta tekstiviestipalveluina (”tekstiviestit”), GPRS-verkon (”GPRS”), 3G-verkon (”3G”), WAP-protokollan tai muiden keinojen välityksellä.

1.2 Näitä käyttöehtoja koskevat poikkeukset eivät ole voimassa ilman Gogogyn kirjallisesti ennalta myöntämää lupaa kyseisen erityissopimuksen puitteissa.

2 Gogogy-palvelun toimitus

2.1 Loppukäyttäjä pyytää Gogogy-palvelu(j)a Gogogylta. Gogogy ja operaattorin verkko toimittavat ne loppukäyttäjälle.

3 Käyttöehdot
3.1 Lähettäessään ilmoitetun koodisanan erityiseen lyhytnumeroon, tilaaja saa vahvistusviestin, jossa kerrotaan, että rekisteröityminen kyseiseen palveluun on onnistunut. Tämän jälkeen tilaaja saa viestin, joka sisältää Internet-osoitteen (URL) sisältöportaaliin, josta voidaan ladata useita kohteita. Tilaaja saa viikossa enintään viisi viestiä, joissa on sisältöportaalin Internet-osoite (URL). Tällöin tilaaja voi päättää, haluaako hän lisätä arvopisteitä, joita hän voi käyttää sisältöportaalissa niin kauan kuin tilaus on voimassa.

3.2 Tilaus on jatkuva, tilaaja pysyy rekisteröityneenä tilaajana, kunnes hän peruuttaa tilauksensa.

3.3 Tilaajan on oltava vähintään 18-vuotias. Jollet ole matkapuhelinmaksun maksava henkilö tai olet alaikäinen, hanki matkapuhelinlaskun maksajan, vanhempien, holhoojan tai työnantajan lupa, ennen kuin tilaat tämän palvelun ja/tai osallistut palvelun käyttöön. Kun tilaat palvelun ja osallistut sen käyttöön, Gogogy olettaa, että tilaajalla on tarvittava lupa, suostumus tai hyväksyntä matkapuhelinlaskun maksajalta, holhoojalta tai vanhemmilta.

3.4 Gogogy-palvelun käytön kustannukset on ilmoitettu tällä sivustolla kohdassa ”Tuotteet ja palkinnot”.


3.5 Tilaaja voi peruuttaa tilauksensa lähettämällä lopetusviestin STOP (eli tekstiviestin numeroon ). Voit lukea tarkat ohjeet sivustomme kohdasta ”UKK”. Toinen tapa peruuttaa tilaus on ottaa yhteys asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Mainitse aina matkapuhelinnumerosi. Yhteystiedot ovat sivustossamme kohdassa ”Yhteystiedot”.

4 Toimintaohjeet

4.1 Gogogy-palvelu tilataan Internetin kautta tai lähettämällä tekstiviesti. Tekstiviestillä voi osallistua yksittäiseen Gogogy-kilpailuun, jonka olet nähnyt televisiossa. Sellainen tilataan lähettämällä ilmoitettu koodisana tekstiviestinä lyhytnumeroon. (esim. tekstiviesti numeroon ). Internetissä voit syöttää matkapuhelinnumerosi Gogogyn tervetulosivulle.

4.2 Tekstiviestitilauksen jälkeen Gogogy-asiakkaat saavat vahvistusviestin kirjautumisen onnistumisesta. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään ensimmäinen Internet-osoite (URL), jolla pääsee kysymyksiin. Internetissä tilanneet Gogogy-asiakkaat saavat vahvistusviestin, joka heidän on ensin vahvistettava.

5 Palvelun irtisanominen

5.1 Gogogy-palvelu voidaan irtisanoa ainoastaan Internet-sivustossa ilmoitetulla tavalla.

5.2 Gogogy-palvelu katsotaan irtisanotuksi vasta sen jälkeen, kun tilaaja on vastaanottanut irtisanomisvahvistuksen tekstiviestitse. Irtisanomisvahvistuksen lähetyksestä veloitetaan enintään viestin todellinen kustannus. Gogogy voi irtisanoa tilaajan kaikki Gogogy-palvelut, mikäli (a) tilaaja laiminlyö maksujen maksamisen tilaajan matkapuhelinliittymälle määritetyssä maksuajassa tai mikäli (b) Gogogylla (i) on syytä uskoa, että tilaaja toimii tai on toiminut näiden käyttöehtojen tai pelin käyttöehtojen vastaisesti tai (ii) operaattori pyytää sitä nimenomaisesti Gogogylta tai (c) Gogogy-palvelut muuttuvat joko kokonaan tai osittain laittomiksi tai mahdottomiksi lain, asetusten, määräysten tai valtiovallan toimien takia tai (d) tilaaja käyttää Gogogy-palveluja niin, että se haittaa tai uhkaa haitata Gogogy-verkon koskemattomuutta tai toimivuutta jollain tavalla.

5.3 Gogogy ei ole vastuussa tilaajalle eikä/tai ulkopuolisille Gogogy-palvelu(je)n irtisanomisesta tai keskeytymisestä.

6. Teollis- ja tekijänoikeudet

6.1 Tilaaja on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että palvelun yhteydessä käytettävä sisältö ja ohjelmisto, jäljempänä ”ohjelmisto”, sisältää luottamuksellista tietoa, joka on suojattu voimassa olevin ja siihen sovellettavin teollis- ja tekijänoikeuksin. Jollei näissä ehdoissa toisin todeta, kaikki oikeudet, myös hallintaoikeudet, mihin tahansa teolliseen omaisuuteen, omistusoikeudet ja muut aineettomaan omaisuuteen liittyvät oikeudet, joita muodostuu tai syntyy jonkin palvelun yhteydessä, jotka kuuluvat tai sisältyvät sellaiseen tai joita käytetään sellaisen yhteydessä (”teollis- ja tekijänoikeudet”) kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen lisensoimalle luvanhaltijalle, ja tilaaja luopuu kaikista omistus- ja muista oikeuksista näihin teollis- ja tekijänoikeuksiin nähden. Tilaaja hyväksyy sen, ettei näihin teollis- ja tekijänoikeuksiin synny minkäänlaista hallintaoikeutta ja ettei tilaaja saa mitään nimenomaisesti mainittuja tai oletettuja oikeuksia palveluun näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti mainittuja oikeuksia lukuun ottamatta. ”Teollis- ja tekijänoikeuksilla” tarkoitetaan kaikkia patentti-, tekijänoikeus-, liikesalaisuus- ja tavaramerkkilainsäädännön tarkoittamia oikeuksia ja kaikki muita omistus- ja hallintaoikeuksia sekä kaikki käyttötarkoituksia, oikeuksien uusimisia, pidentämisiä ja palauttamisia nyt tai myöhemmin kaikkialla maailmassa. Tilaaja hyväksyy sen, että kaikki ohjelmistossa ja Internet-sivustossa näkyvät merkit kuuluvat palveluntarjoajalle tai kyseisten merkkien omistajille ja että ne on suojattu koti- ja ulkomailla voimassa olevien tavaramerkki- ja tekijänoikeuslakien avulla. Ohjelmistossa ja Internet-sivustoissa näkyvien merkkien käyttö ilman palveluntarjoajan tai merkin omistajan tapauskohtaisesti antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. ”Gogogy” on palveluntarjoajan tavaramerkki. Lisäksi tilaaja on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että ilmoittajien ja/tai sponsoreiden mainonnassa käytetyt tiedot tai palvelun kautta tilaajalle toimitetut tiedot on suojattu tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, patentteja ja muuta omistusoikeutta koskevan lainsäädännön avulla. Tilaaja vakuuttaa, ettei se muokkaa, muuta, vuokraa, lainaa, liisaa, myy, jakele, tuota eikä luo sisältöä tai tuotteita, jotka perustuvat kokonaan tai osittain palveluun tai ohjelmistoon, paitsi jos palveluntarjoaja on antanut tätä koskevan nimenomaisen kirjallisen luvan. Palveluntarjoaja luovuttaa näillä edellytyksin tilaajalle, joka hyväksyy oikeuden luovutuksen, henkilökohtaisen ja rajoitetun käyttöoikeuden ja -luvan, joita ei voida luovuttaa eikä siirtää ja jotka eivät ole yksinoikeudellisia mutta ovat peruutettavissa, asentaa ohjelmiston ja ladata sisältöä, käyttää ohjelmiston toimivaa koodia palvelun vastaanottoon nimetyssä yhteensopivassa matkaviestimessä yksinomaan henkilökohtaiseen epäkaupalliseen käyttöön ja käyttää ohjelmistoa ja Internet-sivustoja yksinomaan näiden käyttöehtojen mukaisesti, kunhan tilaaja ei kopioi, muuta eikä muokkaa ohjelmistoa, lähdekoodia eikä sisältöä eikä toisinna, muuta, suorita, siirrä, jakele, myy, jälleenmyy eikä luo johdannaistuotetta tai -sisältöä niiden avulla, koodaa auki eikä käännä auki niitä eikä muullakaan tavoin yritä saada selville lähdekoodia (tai anna ulkopuolisten tehdä niin), eikä käytä tai tarjoa käytettäväksi ohjelmistoa ja sisältöä muutoin kuin nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa ilmoitetulla tavalla, myymättä minkäänlaisia sisältöön, ohjelmistoon ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä oikeuksia, koodaamatta niitä, myöntämättä niihin alilisenssejä, liittämättä niihin turvaavia oikeuksia tai siirtämättä niitä muulla tavoin. Tilaaja vakuuttaa, ettei hän muuta sisältöä, ohjelmistoa tai teollis- ja tekijänoikeuksia millään tavoin eikä käytä ohjelmiston tai teollis- ja tekijänoikeuksien muutettuja versioita, mukaan lukien palvelun luvaton käyttö, tähän kuitenkaan rajoittumatta. Tilaaja vakuuttaa, että hän hyödyntää palveluntarjoajan tarjoamaa rajapintaa ainoastaan palvelun käyttöön. Palveluntarjoaja myöntää näillä edellytyksin luvan tehdä yhden kopion näistä tiedoista laitteeseen, jota käytetään palveluihin pääsemiseksi, ja käyttää ja näyttää jäljennöstä rekisteröintitiedoista kyseisellä laitteella yksityisiin tarkoituksiin.

7 Vastuuvapauslauseke

7.1 Palveluntarjoaja, sen johtoryhmä, päälliköt, työntekijät, tavaran- ja palveluntoimittajat, edustajat ja välittäjät (”tarjoavat osapuolet”) eivät ole vastuussa palvelun, sisällön, ohjelmiston ja Internet-sivustojen käytöstä aiheutumista vahingoista. Tilaaja ymmärtää ja nimenomaisesti hyväksyy seuraavat:

7.2 Palvelu, sisältö, ohjelmisto ja Internet-sivustot tarjotaan käyttöön sellaisenaan ja silloin kun ne ovat käytettävissä ilman minkäänlaista takuuta. Sikäli ja siinä määrin kuin lainsäädäntö tämän sallii, tarjoavat osapuolet ilmoittavat nimenomaisesti, etteivät ne ole vastuussa suoraan, välillisesti, lainsäädännöllisesti tai muutoinkaan palvelusta, ohjelmistosta ja Internet-sivustoista, mukaan lukien oletettu takuu omistusoikeudesta, jälleenmyyntiarvosta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja omistusoikeuksien loukkaamattomuudesta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

7.3 Tarjoavat osapuolet eivät ole vastuussa palvelun, sisällön, ohjelmiston ja Internet-sivustojen turvallisuudesta, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja lainmukaisuudesta. Tarjoavat osapuolet eivät takaa, että palvelu, sisältö, ohjelmisto ja Internet-sivustot täyttävät tilaajan odotukset tai että palvelu, tarjottu sisältö, ohjelmisto ja Internet-sivustot ovat käytössä keskeytyksettä tai virheettömiä.

7.4 Tilaajan suullisesti, kirjallisesti tai palvelujemme kautta mahdollisesti saamat suositukset tai tiedot eivät ole minkäänlaisia takuita, ellei asiaa ole nimenomaisesti mainittu näissä käyttöehdoissa. Tilaajan ei pidä luottaa sellaiseen tietoon tai sellaisiin suosituksiin.

7.5 Tilaaja myöntää ja hyväksyy sen, että hän lataa laitteelle ja/tai käyttää palvelua, sisältöä, ohjelmistoa ja Internet-sivustoja omasta tahdostaan ja omalla vastuullaan ja että hän on ainoastaan itse vastuussa vahingoista, joita voi aiheutua tietokonejärjestelmälle tai matkapuhelimelle, tai tietojen menetyksestä sisällön, ohjelmiston tai Internet-sivustojen lataamisen tai käytön takia.

8 Vastuurajoitus

8.1 Tarjoavat osapuolet eivät ole missään olosuhteissa, mukaan lukien tuottamuksellisuus, vastuussa tilaajalle tai ulkopuolisille mistään vahingoista, esimerkkeinä välittömät tai välilliset vahingot, lisävahingot, poikkeukselliset, henkiset, erilliset, lailliset vahingot tai seurannaisvahingot (mukaan lukien esim. elinkeinotulon menetyksestä, toiminnan keskeytyksestä, yrityksen tietojen menetyksestä johtuvat vahingot), näihin kuitenkaan rajoittumatta, jos niiden syynä on palvelun, sen sisällön, ohjelmiston ja Internet-sivustojen käyttö, väärinkäyttö tai käyttökelvottomuus, silloinkaan kun palveluntarjoajan valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu vahinkojen mahdollisesta aiheutumisesta (mukaan lukien ulkopuolisille aiheutuneet vahingot). Joissain maissa vastuuvapautta erillisistä tai seurannaisvahingoista on rajoitettu, joten edellä mainittu rajoitus tai vastuurajaus ei välttämättä ole voimassa omassa maassasi. Palveluja tarjoavien tahojen kokonaisvastuu vahingoista, menetyksistä ja oikeudellisista vaatimuksista (jotka perustuvat esimerkiksi sopimukseen tai laittomaan toimintaan, mukaan lukien tuottamuksellisuus) ei missään tapauksessa ole suurempi kuin maksu, jonka tilaaja on maksanut palvelusta, sisällöstä, ohjelmistosta ja Internet-sivustoista.

9 Tietojen käsittely

9.1 Tarjotakseen Gogogy-palveluja tilaajille Gogogy kerää ja käsittelee (eli kerää, tallentaa, hakee, tarjoaa ulkopuolisille, järjestelee ja yhdistelee) tiettyjä henkilötietoja ja liikennetietoja tilaajista.

9.2 Gogogy käsittelee tilaajien tietoja ainoastaan tietosuojaselosteessaan mainitulla tavalla. Tietosuojaseloste on katsottavissa ja ladattavissa Internet-sivustostamme. Gogogy käsittelee tilaajatietoja aina voimassa olevien tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti. Koska Gogogy on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, se ja sen tytäryhtiöt toimivat maiden rajojen yli.

9.3 Gogogy varaa itselleen oikeuden käyttää tilaajan matkapuhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta myynninedistämistarkoituksiin.

10 Oikeuspaikka

10.1 Gogogyn palvelun käyttöön, sopimukseen ja Internet-sivustoon sovelletaan kampanjan järjestämismaan lakia. Se, ettei Gogogy käytä tai valvo jotain näihin käyttöehtoihin perustuvaa oikeutta tai niiden jotain lauseketta, ei tarkoita, että Gogogy luopuu kyseisen oikeuden tai lausekkeen käytöstä. Vaikka päätösvaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen lausekkeen pätemättömäksi, sopimuspuolet hyväksyvät tästä huolimatta, että tuomioistuimen ratkaisu vastaa osapuolten aikomusta, jonka ne ovat ilmaisseet näissä käyttöehdoissa lain sallimissa rajoissa, ja että kaikki muut näiden käyttöehtojen lausekkeet pysyvät voimassa sellaisinaan.
10.2 Kaikki riita-asiat ratkaistaan kampanjan järjestämismaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

11 Loppulauseke

11.1 Näihin käyttöehtoihin voi perehtyä Internet-sivustossa Gogogy.com, ja niistä lähetetään pyynnöstä maksuton jäljennös.

11.2 Gogogy varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muutoksista ilmoitetaan tilaajille Gogogy-sivustossa julkaistavalla ilmoituksella. Tällä tavoin ilmoitetut muutokset katsotaan hyväksytyiksi, mikäli tilaaja jatkaa Gogogy-palvelujen käyttöä tai lataamista ilmoitetun voimaantulopäivän jälkeen.

11.3 Yhteydenotot Gogogyyn tapahtuvat osoitteella info-fi@mobileinfo.cc tai soittamalla maksuttomaan numeroon 010 309 3581.

© 2009 - All Rights Reserved Gogogy